Người dân Đà Nẵng cứu vớt, dìu nhau khỏi dòng nước lũ chảy cuồn cuộn qua các tuyến phố trong đêm 14/10.

Người dân Đà Nẵng cứu vớt, dìu nhau khỏi dòng nước lũ chảy cuồn cuộn qua các tuyến phố trong đêm 14/10.