Don Cameron (1939) là người đầu tiên chế tạo và bay khinh khí cầu hiện đại ở Tây Âu vào năm 1967. Ông thành lập Cameron Balloon - công ty sản xuất khinh khí cầu lớn nhất thế giới.