Trong một vụ nổ bình gas, Chính đã dũng cảm quay lại cứu mẹ nuôi của mình. Dù bất thành nhưng em luôn được người dân địa phương nhắc đến vì sự hiếu thảo.