Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần.

Bạn đọc Bích Đào hỏi: Tôi bắt đầunghỉ việc vào tháng 9.2022. Vậy khi nào tôi được lĩnh bảo hiểm xã hội một lần?

Về vấn đề này, Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, theo Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định về việc thực hiện chính sách hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động như sau:

“Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, sau 1 năm nghỉ việc được tính từ khi người lao động chấm dứt đóng bảo hiểm xã hội, và điều kiện nghỉ việc đủ một năm trở lên là điều kiện đủ để bạn có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Vậy, nếu chưa có công việc mới, đến tháng 9.2023, bạn đọc đủ điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần.

Hiên nay pháp luật cũng không có quy định cụ thể về thời hạn rút bảo hiểm xã hội một lần sau khi đủ điều kiện. Do đó, nếu bạn đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, bạn có quyền lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần bất kể thời điểm nào căn cứ vào nhu cầu thực tế của bạn.

QUANG MINH / laodong.vn

Nguồn: https://laodong.vn/giai-dap-phap-luat/nguoi-lao-dong-duoc-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-sau-1-nam-nghi-viec-1112440.ldo