Nguyễn Phương Anh, hoạt động hỗ trợ người nhập cư tại Philadelphia, bang Pennsylvania, chia sẻ về những gì đã diễn ra trong các cuộc biểu tình tại Mỹ ở tiểu bang này.