Không phải cặp đôi nào sau khi chia tay cũng đối xử tử tế với nhau được như thế này.