Bị nhắc nhở về việc uống rượu, Long đánh bố tử vong rồi khiến một người phụ nữ bị thương.