Mặt Trời có thể phát ra bức xạ và plasma tán loạn. Bức xạ Mặt Trời và vật chất cực quang (CME) có thể tấn công Trái Đất, gây hậu quả nghiêm trọng cho nhân loại.