Nhân viên Alibaba cho biết họ đều mua đất tại công ty với giá từ 3 triệu đồng/m2, nên giờ muốn nghỉ cũng khó, không thể lấy lại tiền, vì vậy họ phải bám công ty.

  • 3 năm hoạt động của Công ty địa ốc Alibaba
  • Sự thật về những biệt thự ma ám thời Victoria
  • An Huy - Thư Trần / Tri Thức Trực Tuyến