Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tổ chức rà soát và xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính là hơn 67,6 tỉ đồng

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Nam Định.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, TTCP nêu rõ công tác lập, phân bổ, thực hiện kế hoạch đầu tư công, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư còn hạn chế, thiếu sót như: Bố trí vốn cao hơn kế hoạch vốn hàng năm, bố trí vốn cho dự án không nằm trong kế hoạch...

Về công tác quản lý, sử dụng đất, TTCP phát hiện còn 6 dự án thuê đất với tổng diện tích 1,77 ha, chủ đầu tư dự án đã sử dụng đất nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.

UBND tỉnh Nam Định chậm triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phương Hiển thuê 512,6 m2 đất tại thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh) nhưng không thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Về nội dung này, UBND tỉnh Nam Định đã chủ động khắc phục và ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phương Hiển và giao cho UBND huyện Trực Ninh quản lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan thanh tra, còn có dự án xác định vị trí, gửi thông tin để tính tiền thuê đất không đúng với hiện trạng của thửa đất. Vẫn còn 17 doanh nghiệp được cổ phần hóa đang sử dụng khoảng 57,52 ha đất chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý như: Lập, phê duyệt phương án sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất.

Qua thanh tra 3 dự án sử dụng đất, TTCP phát hiện một số hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương: Việc xác định tiền thuê đất theo phương pháp thặng dư của cơ quan chức năng còn nhiều lúng túng, có một số khoản doanh thu, chi phí của dự án được xác định chưa phù hợp.

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương đã xây dựng nhà điều hành, cụm bể nước thải trên ô đất hạ tầng kỹ thuật khi chưa được cơ quan chức năng bàn giao đất và tính tiền thuê đất.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long, huyện Hải Hậu, UBND tỉnh Nam Định giao 825.257,9 m2 đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đóng tàu Thịnh Long thực hiện dự án thiếu thủ tục quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chủ đầu tư không tổ chức lập, điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khi diện tích đất dự án giảm còn 418.028 m2 theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 29-1-2015 của UBND huyện Hải Hậu; triển khai san lấp mặt bằng, đầu tư một số hạng mục công trình vào năm 2007 - 2008 khi chưa được giao đất và cấp phép xây dựng; chậm triển khai dự án từ năm 2013, không làm thủ tục điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Từ một số tồn tại, hạn chế nêu trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo UBND huyện Trực Ninh quản lý và đưa vào sử dụng 512,6 m2 đất tại thị trấn Cổ Lễ theo đúng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, rà soát lại việc xác định vị trí thửa đất của các dự án thuê đất, xác định lại vị trí thửa đất để tính tiền thuê đất đối với 2 dự án, gồm: Dự án sản xuất tôn xốp và kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dụng Lan; dự án Mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại hỗn hợp Nam Hải Minh của Công ty Cổ phần Nam Hải Minh, đã được xác định chưa đúng, truy thu phần chênh lệch khi xác định lại tiền thuê đất, không để thất thoát ngân sách nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm, có hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định pháp luật.

Về xử lý kinh tế, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tổ chức rà soát và xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính là hơn 67,6 tỉ đồng.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị UBND tỉnh Nam Định tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. 

Đồng thời, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra.