Cô và trò trường tiểu học Robb đã tử vong dưới họng súng của kẻ sát nhân khi đang tìm cách gọi cảnh sát, che chắn cho người khác.