Thời trang luôn có tính xu hướng và nhất thời. Nhưng những chiếc đầm dưới đây lại đi vào huyền thoại của giới mặc đẹp.

Thanh Hồng / Tin nhanh Online