Người thân, đồng đội không thể cầm nước mắt trước giây phút tiễn biệt 3 cảnh sát hy sinh. Giữa những nốt nhạc trầm lặng, thi hài các chiến sĩ đã được phủ lên lá cờ Tổ quốc đỏ thắm.