Vui mừng nhảy múa hát ca trong nhiều ngày, tổ chức linh đình hơn cả đám cưới chính là những gì diễn ra tại lễ hội đào mộ ở Madagascar.

  • Lễ hội băng qua than nóng
  • 'Có thể xem xét cho tồn tại một phần công trình Mã Pì Lèng Panorama'
  • PV / VietNamNet TV