Với tổng số 462/466 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 96,25% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 5/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Với tổng số 462/466 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 96,25% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết nêu rõ, bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết này được thông qua ngày 5/4/2021, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958, quê quán: xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Tổ chức Trung ương khóa XIII, đồng chí Phạm Minh Chính là Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật - Bộ Công an (2/2010); Thứ trưởng Bộ Công an (8/2010); Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 (8/2011-4/2015); Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (4/2015-1/2016); Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa XII (2/2016).

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng
  • Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để bầu làm Chủ tịch nước
  • Lê Bảo / Gia đình và Xã hội

    Nguồn: https://giadinh.net.vn/xa-hoi/ong-pham-minh-chinh-giu-chuc-thu-tuong-chinh-phu-20210405160806964.htm