Chiều 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội mới thay thế 3 Phó Chủ tịch đã được miễn nhiệm.

Chiều 31/3, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển.

Sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm đối với 3 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển.

Quốc hội tiếp đó thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm này với 94,58% số đại biểu đồng ý.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo tờ trình, 3 nhân sự được đề cử là: Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính -Ngân sách của Quốc hội.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sáng mai (1/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tiếp đó, các đại biểu sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, bỏ phiếu kín để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Ông có học vị tiến sĩ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị cử nhân. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khoá X (dự khuyết), XI, XII, XIII); đại biểu Quốc hội 2 khóa (XIII, XIV).

Hiện ông đang là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông có học vị Tiến sĩ Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Năm 2016, Nguyễn Khắc Định được bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Đến tháng 10/2019, ông được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đức Hải sinh năm 1961, quê xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khoá (XI, XII, XIII), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 khoá (XIII, XIV), thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.

Năm 2016, ông được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIII, khoá XIV. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.

Riêng về trường hợp Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, mặc dù ông không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII do quá tuổi so với quy định, nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Quốc hội đến hết nhiệm kỳ, nghĩa là cho đến khi Quốc hội khóa XV họp kỳ đầu tiên để tiến hành công tác nhân sự.

Lý do, là nhân sự dự kiến được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội thay cho ông Đỗ Bá Tỵ hiện nay chưa phải là đại biểu Quốc hội.