2 chỉ thị đều quy định việc đóng cửa cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu và yêu cầu không tập trung đông người... Chỉ thị 16 đặt ra mức độ giãn cách mạnh hơn.

  • TP.HCM giãn cách theo Chỉ thị 16 ở nơi có dịch
  • Hưng Yên: Phong toả xã Yên Phú, giãn cách xã hội tại Yên Mỹ, Khoái Châu sau 3 ca mắc Covid-19
  • Sơn Hà - Phương Nguyễn / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/phan-biet-chi-thi-15-va-chi-thi-16-cua-thu-tuong-post1183100.html