Một người bố ở Prapa Alley, Thái Lan đã kịp xử lý tình huống khi thấy con trai sắp ngã. Hành động nhanh nhạy của anh đã cứu đứa bé thoát khỏi nguy hiểm.

Video: Daily Mail