Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Phạm Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Sở y tế, do có vi phạm trong công tác mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất phòng chống dịch COVID-19…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm trong công tác mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất phòng chống dịch COVID-19.

Kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Dương - Ảnh 1.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Sở Y tế; kỷ luật khiển trách đối với ông Đinh Huy Hưng, Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kỷ luật khiển trách Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã nghe Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế Hải Dương và các cá nhân liên quan. Sau khi xem xét báo cáo của Đoàn Kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã phân tích, đánh giá các vi phạm, xem xét nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến các vi phạm, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với các tập thể và cá nhân, đối chiếu với quy định của Đảng và quyết định thi hành kỷ luật.

Cùng ngày 27/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã xem xét hình thức kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể thuộc Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương. UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhận thấy tập thể Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến một số đảng viên của chi bộ, trong đó có đảng viên là người đứng đầu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trách nhiệm đối với các vi phạm thuộc về tập thể Chi bộ CDC Hải Dương và cá nhân các ông Nguyễn Phúc Thiện, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc; Hoàng Văn Huỳnh, Chi ủy viên, Phó Giám đốc; Bà Nguyễn Thị Thúy, Chi ủy viên, Phó Giám đốc. Đối chiếu với quy định của Đảng, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã quyết định kỷ luật cảnh cáo Chi bộ CDC Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2022 và kỷ luật khiển trách với 3 trường hợp trên.