Phúc XO, người đàn ông đeo nhiều vàng nhất Việt Nam, vừa thừa nhận tất cả món trang sức từ nón đến dây chuyền, nhẫn, vòng tay là vàng giả.

Tiến Đạt / Tri Thức Trực Tuyến