Chúng ta hay nghe nói nhiều về quan liêu như một điểm "xấu xí" của công chức, cán bộ.

Quan liêu là gì?

Theo từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê) năm 2009 giải nghĩa "quan liêu" là cách lãnh đạo, chỉ đạo "thiên về dùng mệnh lệnh, giấy tờ, xa rời thực tế, xa rời quần chúng".

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan liêu là "bệnh giấy tờ, bệnh hình thức, không thực tế, là xa cách quần chúng, không theo đường lối quần chúng, làm không đúng chính sách của Chính phủ và của đoàn thể".

Quan liêu là cán bộ phụ trách xa rời thực tế, không đi sâu đi sát công việc, việc gì cũng không nắm vững, chỉ đạo một cách đại khái, chung chung.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Quan liêu là xa rời quần chúng, không rõ lai lịch, tư tưởng và công tác của cán bộ mình, không lắng nghe ý kiến của quần chúng, sợ phê bình và tự phê bình. Tác phong của người cán bộ mắc bệnh quan liêu là thiếu dân chủ, không giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phân công phụ trách.

Xét về bản chất từ "Quan liêu" (官僚) thì chữ liêu cũng mang nghĩa là quan lại. Từ này đã được sử dụng từ thời kỳ phong kiến ở Việt Nam và Trung Quốc với ý nghĩa là những người cùng làm quan, có vai vế bằng nhau.

Cùng với đó là khái niệm "Bộ máy quan liêu" để chỉ chế độ tuyển dụng quan chức dựa trên cơ sở thi cử và thành tích.

Bệnh quan liêu là như thế nào?

Theo Hồ Chí Minh, người cán bộ mắc bệnh quan liêu thì sẽ có những đặc điểm như:

Ðối với người: Cấp trên đối với cấp dưới, cán bộ đối với nhân dân, quân quan đối với binh sĩ, bộ đội đối với dân chúng - chỉ biết dùng mệnh lệnh. Không biết giải thích, tuyên truyền. Không biết làm dân chúng tự giác và tự động.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Ðối với việc: Chỉ biết khai hội nghị, viết nghị quyết, ra chỉ thị. Chứ không biết điều tra, nghiên cứu, đôn đốc, giúp đỡ, khuyến khích, kiểm tra.

Ðối với mình: Việc gì cũng kềnh càng, chậm rãi, làm cho qua chuyện. Nói một đường làm một nẻo. Chỉ biết lo cho mình, không quan tâm đến nhân dân, đến đồng chí.

Một vẻ quan liêu nữa là: Chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng; chẳng những không lo phụng sự nhân dân, mà còn muốn nhân dân phụng sự mình.

Tham ô, hủ hóa. Trước mặt dân chúng thì lên mặt "quan cách mạng".

Cách khắc phục bệnh quan liêu

Bệnh quan liêu thực sự rất nguy hiểm, có thể xuất hiện ở bất kỳ cấp nào và bất kỳ cán bộ, đảng viên nào, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, khắc phục tình trạng quan liêu trong các cán bộ, tổ chức là việc làm cấp thiết. Để việc cải cách bộ máy tránh quan liêu trở nên dễ dàng hơn thì Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử đã nêu ra các giải pháp sau: 

Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đấu tranh chống lại việc lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân, cho gia đình. Cán bộ cấp cao, người đứng đầu các ngành, địa phương phải luôn rèn luyện, nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tích cực tự phê bình và phê bình. Vấn đề đặt ra hiện nay là tuyển chọn được những người tâm huyết, trung thành với Đảng, không vụ lợi, loại bỏ những người kém đức, kém tài ra khỏi bộ máy Đảng, Nhà nước; ngăn chặn bè cánh, lợi ích nhóm, phá hoại kỷ cương, kỷ luật, vô hiệu hóa pháp luật, chính sách và những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hai là, thực hiện chế độ trách nhiệm cá nhân nghiêm ngặt, xác định rõ, cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, từng chức danh trong bộ máy nhà nước, nhất là người đứng đầu. Đây là việc làm hết sức cần thiết, vì muốn kiểm tra, quy kết được trách nhiệm của từng cơ quan và từng chức danh phải xác định được rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan và từng chức danh để khi sự việc xảy ra thì theo quy định mà quy kết trách nhiệm, khắc phục tình trạng tranh công, đổ tội.

Ba là, bảo đảm quyền giám sát của nhân dân đối với mỗi cán bộ lãnh đạo và quản lý. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là sự tham gia của báo chí, của các tổ chức chính trị - xã hội.

Bốn là, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thanh tra, kiểm tra cần được diễn ra trên mọi cấp độ, trên mọi lĩnh vực và phải được thực hiện thường xuyên, khi cần kiểm tra đột xuất không báo trước.

Năm là, xử lý nghiêm minh các trường hợp vì quan liêu, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí cần xác định giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa là chính, nhưng trong tình hình hiện nay, bên cạnh việc coi trọng giáo dục, thuyết phục cần có chế tài xử lý nghiêm minh các trường hợp vì quan liêu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thực hiện xử phạt nghiêm minh với những hành vi quan liêu, tắc trách này sẽ góp phần răn đe, chấn chỉnh kỷ cương, trật tự trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chống bệnh quan liêu là vô cùng quan trọng để chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thực hiện thật sự hiệu quả, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

  • Công an huyện Ba Vì tham gia phòng, chống dịch Covid-19: Bám sát địa bàn, vào cuộc tích cực
  • Vay tiền cán bộ chi tiêu, huyện vẫn xin xây tượng đài 20 tỷ
  • T.T (T/H) / Tin Nhanh Online