Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cựu bí thư, chủ tịch các huyện Sơn Tây, Nghĩa Hành.

Ngày 28/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 và Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách.

Về trách nhiệm cá nhân, ông Phan Bình, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành và ông Đỗ Ngọc Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Ky luat lanh dao anh 1

Ông Đinh Kà Để, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: V.N.

Ông Nguyễn Tiến Hải, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bị kỷ luật khiển trách, song do đã hết thời hiệu xử lý nên Tỉnh ủy Quảng Ngãi không ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Hải.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trương Quang Đảng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bằng hình thức cảnh cáo.

Hình thức kỷ luật khiển trách còn áp dụng với các ông: Đoàn Thanh Long, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Văn Cảnh, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Tăng Thanh Toàn, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Trương Bá Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh Kà Để, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó,Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định vi phạm của ông Đinh Kà Để, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây (Quảng Ngãi) là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và làm giảm uy tín của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.

Ông Để cũng đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".