Theo dự kiến tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 2, có 3 nội dung về công tác nhân sự.

quoc hoi hop bat thuong xem xet quyet dinh 3 noi dung ve cong tac nhan su 1

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh Quochoi.vn

Quốc hội họp bất thường quyết định những vấn đề cấp bách

Chiều 3/1, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị vào chiều ngày 4/1/2023 và khai mạc trọng thể vào ngày 5/1/2023.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 04 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 09/01/2023).

Đây là Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống.

Quốc hội xem xét thông qua 1 luật, 3 nghị quyết và quyết định về công tác nhân sự

Cụ thể, về công tác xây dựng pháp luật, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 03 Nghị quyết, gồm:

- Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050;

- Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược;

- Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội (nếu có).

quoc hoi hop bat thuong xem xet quyet dinh 3 noi dung ve cong tac nhan su 2

Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: Công tác nhân sự là nội dung quan trọng của Kỳ họp. Ảnh Quochoi.vn

3 nội dung công tác nhân sự

Thông tin tại họp báo, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, công tác nhân sự là nội dung quan trọng của Kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tập hợp những ý kiến của các cơ quan liên quan, thực hiện theo đúng Luật Tổ chức Quốc hội và Nội quy Kỳ họp.

Chiều 4/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể, cho ý kiến và quyết định trình Quốc hội một số nội dung về nhân sự.

Cũng trong chiều 4/1, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị để thông qua chương trình Kỳ họp bất thường lần 2, trong đó có nội dung về công tác nhân sự.

Dự kiến, có 3 nội dung về công tác nhân sự, gồm việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm và phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới thay thế những người vừa miễn nhiệm.

Công tác nhân sự là công việc thường xuyên và là việc làm hệ trọng

Trưởng ban Công tác đại biểu nhấn mạnh, công tác nhân sự là công việc thường xuyên và là việc làm hệ trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhiều lần tại các kỳ tổng kết, công tác cán bộ của Đảng là "then chốt của then chốt". Lúc sinh thời, Bác Hồ đã có nhiều lời giáo huấn và chỉ dạy trong lựa chọn công tác cán bộ.

Do đó, việc lựa chọn nhân sự để bố trí hay kịp thời thay thế các vị trí là bình thường. Việc phát hiện nhân tài, bố trí sử dụng cán bộ để đảm bảo gánh vác công việc chung của đất nước hay từng cơ quan, việc thay thế kịp thời đối với nhân sự không còn đảm bảo cũng là việc làm thường xuyên của Đảng.

quoc hoi hop bat thuong xem xet quyet dinh 3 noi dung ve cong tac nhan su 3

Công tác cán bộ kiên trì chủ trương có lên, có xuống, có vào, có ra.

Công tác cán bộ kiên trì chủ trương có lên, có xuống, có vào, có ra

Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới nêu rõ: Công tác cán bộ kiên trì chủ trương có lên, có xuống, có vào, có ra; phát hiện bố trí cán bộ có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo nhưng sẵn sàng xem xét kỷ luật, thay thế cán bộ không còn đảm bảo.

Theo Thông báo Kết luận số 20-TB/TW về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, Bộ Chính trị cũng khuyến khích tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Khi cán bộ thấy mình không đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ thì được khuyến khích làm đơn xin thôi giữ các trọng trách, nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ đại biểu.

Nhấn mạnh công tác nhân sự là nhiệm vụ rất quan trọng, Trưởng ban Công tác đại biểu khẳng định, việc này được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ./.