Bên cạnh việc xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tại kỳ họp bất thường, Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần 2 Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Thắng.

Sáng 5/1, phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng kỳ họp bất thường lần này là hoạt động "bình thường" của Quốc hội đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Điểm lại những nội dung quan trọng, cấp bách sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp bất thường lần này, ông Huệ cho biết Quốc hội sẽ xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với một số đại biểu Quốc hội và xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ.

Theo chương trình được thông qua tại phiên họp trù bị, Quốc hội sẽ họp riêng về nội dung nhân sự vào cuối giờ sáng và chiều 5/1.

Ngoài nội dung nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

phe chuan mien nhiem PTT anh 1

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp bất thường lần 2 tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là quy hoạch mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ, cũng là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước.

Ông đề nghị Quốc hội tập trung cho ý kiến về việc: Xác định các quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu phát triển; dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển; định hướng về phát triển không gian kinh tế - xã hội; giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch…

Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), ông Huệ nhắc lại trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã cân nhắc thận trọng, quyết định điều chỉnh thời điểm xem xét, thông qua dự án để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp tục làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá đến nay, dự án đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ông đề nghị các đại biểu tập trung tiếp tục thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề về Hội đồng Y khoa quốc gia; thời hạn, điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tài chính và chế độ tự chủ tài chính, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động xã hội hóa, thu hút nguồn lực xã hội…

Đề cập đến nội dung tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc biệt cho phòng, chống dịch Covid-19 quy định tại Nghị quyết số 30 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhận định nghị quyết này đã trao những quyền hạn đặc thù, đặc biệt, đặc cách để đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

"Đến nay, Nghị quyết đã hoàn thành sứ mệnh đặc biệt quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa kiểm soát, phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đã chính thức hết hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2022", ông Huệ nói.

Về vấn đề tài chính, ngân sách Nhà nước, ông Huệ cho biết Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; việc bổ sung dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021; việc điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Ông Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, góp ý kiến cụ thể về từng vấn đề; hoàn thiện nội dung trong dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua, bảo đảm tính chính xác, hợp lý, khả thi, rõ trách nhiệm gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành sử dụng ngân sách Nhà nước.

Kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV diễn ra trong 4 ngày và họp tập trung tại Nhà Quốc hội.