Lãnh đạo Sacombank cho biết, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 1.500 tỉ đồng, đạt 55% kế hoạch cả năm và xử lý được hơn 11.000 tỉ đồng.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 vừa qua, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã: STB) đã cập nhật kết quả kinh doanh. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế luỹ kế 6 tháng đầu năm nay đạt gần 1.500 tỉ đồng. Được biết, trong quý 1/2019 Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.061 tỉ đồng, như vậy lợi nhuận của quý 2 năm nay ước tính khoảng 439 tỉ đồng và thấp hơn chỉ bằng 89,2% so với cùng kỳ quý 2/2018 (đạt 492 tỉ đồng).

Dư nợ cho vay khách hàng của Sacombank đã tăng 10,2% so với đầu năm 2019, đạt hơn 279.000 tỉ đồng dư nợ

Dư nợ cho vay khách hàng của Sacombank đã tăng 10,2% so với đầu năm 2019, đạt hơn 279.000 tỉ đồng dư nợ

Tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 439.000 tỉ đồng, tăng khoảng 8,1% so với đầu năm. Trong đó, ngân hàng chú trọng tái cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời.

Đến hết tháng 6/2019, dư nợ cho vay khách hàng đã tăng 10,2% so với đầu năm 2019, đạt hơn 279.000 tỉ đồng dư nợ. Danh mục cho vay được cơ cấu theo hướng giảm cho vay kinh doanh bất động sản, tăng cho vay sản xuất kinh doanh, phát triển tín dụng tiêu dùng, tín dụng xanh, chung tay "xoá" tín dụng đen nhằm từng bước gia tăng thị phần...

Trong nửa đầu năm, Sacombank cho biết ngân hàng đã tập trung thực hiện kế hoạch tái cơ cấu theo như mục tiêu Đề án được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Nhờ đó, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, nợ xấu và tài sản tồn đọng cũng được tăng cường thu hồi.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu giảm dần từ mức 2,2% dư nợ hồi đầu năm nay xuống 2,1% vào cuối quý I/2019 và chỉ còn 1,96% vào cuối quý 2. Ngân hàng đã xử lý được hơn 11.000 tỉ đồng nợ xấu và luỹ kế từ khi triển khai Đề án đến nay, Sacombank đã thu hồi được gần 35.700 tỉ đồng nợ xấu.

Trước đó, Đại hội cổ đông thường niên của Sacombank đã đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 là 2.650 tỉ đồng và sẽ trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận để thưởng cho cán bộ nhân viên ngân hàng. Năm 2018, Sacombank cũng đã trích gần 82 tỉ đồng để thưởng vượt kế hoạch cho cán bộ nhân viên cùng tỷ lệ 20% vượt kế hoạch…

Tuy nhiên, cổ đông bày tỏ bức xúc khi ngân hàng có lợi nhuận nghìn tỉ song lại không chia cổ tức cho cổ đông. Theo lãnh đạo Sacombank, sau gần 2 năm triển khai phương án tái cơ cấu sau sáp nhập, ngân hàng đã hoàn thành vượt tiến độ các mục tiêu trọng yếu của Đề án nhưng vẫn còn một số vấn đề tồn tại chưa xử lý xong.

Đơn cử, giá trị tài sản có không sinh lời của ngân hàng còn lớn, quá trình thu hồi, xử lý tài sản thế chấp kéo dài, tín dụng tăng trưởng thấp… "Do phải tập trung tái cơ cấu, xử lý các tồn đọng tài chính, dẫn đến tạo tâm lý không hài lòng đối với phần lớn các cổ đông", lãnh đạo Sacombank trần tình. 

Ngoài tập trung tái cơ cấu, Sacombank hiện cũng phải đối mặt áp lực tăng vốn khi thời điểm áp dụng Basel II đang tới gần.