Tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất chia giấy phép lái xe thành 11 hạng thay vì 13 như hiện nay.

  • Trừ điểm bằng lái xe: Khả thi nếu thực hiện nghiêm, công khai, minh bạch
  • Cục CSGT: 'Không cộng dồn điểm bằng lái sang năm sau'
  • Hà My - Hồng Quang / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/quy-dinh-ve-bang-lai-xe-theo-du-thao-luat-moi-post1134354.html