Nghị định 93/2021 có hiệu lực từ ngày 11/12/2021 nhằm thay thế Nghị định 64/2008 quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp từ thiện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.