Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) có khoảng 2.000 hộ dân ngập sâu từ 1m trở lên. Người dân địa phương chịu thiệt hại nặng nề về sản xuất, ao cá, tôm, trang trại chăn nuôi...