Thường xuyên bị chửi bới, đánh đập và dọa bán nhà, Bình rủ con trai ra tay sát hại chồng cũ.