Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc bằng dung dịch rửa tay có cồn sẽ diệt virus nếu tay bạn có dính virus.

PV / Tuổi Trẻ Thủ Đô

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/rua-tay-dung-cach-phong-chong-dich-benh-covid-19-rua-tay-khi-nao-d2079405.html