Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cà gai leo giải độc gan MB và La Hán Quả Tana có nội dung quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận đã được cấp

Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cà gai leo giải độc gan MB vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cụ thể, trong thời gian vừa qua tại đường link: https://congbotpcn.com/thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-ca-gai-leo-giai-doc-gan-mb.html quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cà gai leo giải độc gan MB vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm, nội dung quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp.

Sản phẩm Cà gai leo giải độc gan MB và La Hán Quả Tana vi phạm quảng cáo - Ảnh 1.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cà gai leo giải độc gan MB vi phạm quy định về quảng cáo. Ảnh: VFA

Cục An toàn thực phẩm cũng cảnh báo tại một số website/đường link có quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm, quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Theo đó, tại đường link: https://nhathuocduclan.vn/la-han-qua-tana-khong-duong-hop-24-vien; https://nhathuocduclan.vn/la-han-qua-tana-hop-24-vien-ngam, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm ho La Hán Quả Tana và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm ho La Hán Quả Tana - không đường, nội dung quảng cáo không phù hợp với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp.

Sản phẩm Cà gai leo giải độc gan MB và La Hán Quả Tana vi phạm quảng cáo - Ảnh 2.

Sản phẩm vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý sẽ công khai trên website của cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo vi phạm tại đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm nêu trên vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.