Xoá đăng ký thường trú là việc cơ quan đã đăng ký thường trú xoá kết quả đăng ký thường trú đã đăng ký thường trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú.

Trường hợp nào bị xóa đăng ký thường trú?

Theo khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021), 9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú.

Thứ nhất, chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết.

Thứ hai, ra nước ngoài để định cư.

Thứ ba, đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật Cư trú 2020.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thứ tư, vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Thứ năm, đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Thứ sáu, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp thứ tám dưới đây.

Thứ bảy, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trừ trường hợp thứ tám dưới đây.

Thứ tám, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Thứ chín, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xóa đăng ký thường trú

Theo dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú 2020 đang được bộ Công an lấy ý kiến đóng góp ý và dự kiến có hiệu lực từ 1/7. 

Theo đề xuất của bộ Công an, trưởng công an cấp xã, phường được phép xoá đăng ký thường trú của công dân khi đủ các điều kiện.

Với trường hợp cơ quan đăng ký cư trú, giải quyết đăng ký thường trú cho công dân không đúng thẩm quyền, không đủ điều kiện, giám đốc công an cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền huỷ bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật của công an cấp huyện; trưởng Công an cấp huyện huỷ bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật của công an cấp xã.

Theo đề xuất của bộ Công an, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có người thuộc diện xoá đăng ký thường trú quy định trường hợp thứ nhất, thứ hai, thứ năm thì đại diện hộ gia đình có trách nhiệm đến làm thủ tục xoá đăng ký thường trú.

Hồ sơ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin về cư trú; giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp xoá đăng ký thường trú.

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký thường trú phải xóa tên công dân trong cơ sở dữ liệu về cư trú và sổ đăng ký thường trú.

Trong thời hạn một ngày làm việc, kể từ ngày xác định được người thuộc diện xóa đăng ký thường trú quy định tại trường hợp thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, cơ quan quản lý cư trú phải lập biên bản về việc xóa đăng ký thường trú, có xác nhận của đại diện chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ hoặc UBND cấp xã và thực hiện xóa đăng ký thường trú của công dân trong cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sổ đăng ký thường trú.

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày xoá đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo cho công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh điều chỉnh hồ sơ đăng ký thường trú trong tàng thư hồ sơ cư trú.

Quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xoá đăng ký thường trú mà cá nhân, đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xoá đăng ký thường trú theo quy định thì cơ quan đăng ký cư trú nơi có người thuộc diện xoá đăng ký thường trú lập biên bản, yêu cầu hộ gia đình làm thủ tục xoá đăng ký thường trú.

Sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xoá đăng ký thường trú thì cơ quan đăng ký cư trú tiến hành xoá đăng ký thường trú.

  • Người dân bị xóa đăng ký thường trú khi nào?
  • 7 địa điểm bị cấm đăng ký thường trú, tạm trú từ 1/7
  • Hoàng Mai / Người Đưa Tin

    Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/sap-toi-cong-dan-se-bi-xoa-dang-ky-thuong-tru-nhu-the-nao-a511994.html