20 năm trước, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đã được "thai nghén" với kinh phí 123 tỉ đồng, đến nay lên tới 9.535 tỉ đồng với nhiều phương án đầu tư đã từng được đưa ra nhưng chưa làm được. Hiện, con rạch này vẫn ô nhiễm với đủ loại rác thải nằm xếp lớp ngay bên dưới hàng ngàn căn nhà liêu xiêu hai bên bờ.