Người đại diện Jorge Mendes được cho là đã gửi một đề nghị chuyển nhượng nhằm tìm kiếm bến đỗ mới cho Cristiano Ronaldo.