Triều Tiên công bố đợt bùng phát dịch Covid ở nước này đang có biểu hiện chậm lại khi số "ca sốt mới" giảm xuống mức dưới 200.000 trong ngày thứ hai liên tiếp.