Do không lường trước được độ sâu của bể, một bé trai ở Trung Quốc đã nhảy xuống và đuối nước thương tâm. Đáng nói, thời điểm đó xung quanh em có khá đông người, bao gồm cả người lớn.