Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị CDC Sóc Trăng nộp lại hơn 358 triệu đồng của đơn vị cung cấp kit test là công ty liên danh với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cung cấp kit test ủng hộ cho bếp ăn từ thiện.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị CDC Sóc Trăng nộp lại 358 triệu đồng tiền của đơn vị cung cấp kit test hỗ trợ bếp ăn. Ảnh minh họa.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị CDC Sóc Trăng nộp lại 358 triệu đồng tiền của đơn vị cung cấp kit test hỗ trợ bếp ăn. Ảnh minh họa.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng chính thức thông báo kết luận thanh tra về việc xã hội hóa, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2020 - 2021, tỉnh Sóc Trăng có 451 gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm với tổng giá trị trên 238,4 tỉ đồng.

Đối với Sở Y tế, việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, kit xét nghiệm liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) thông qua Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất (Công ty Hợp Nhất) với tổng giá trị hợp đồng hơn 11,3 tỉ đồng (5 gói thầu). Trong đó, Công ty Việt Á hơn 4,5 tỉ đồng, Công ty Hợp Nhất hơn 6,7 tỉ đồng (Công ty Hợp Nhất mua của Công ty Việt Á).

Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) có 1 gói thầu, với tổng giá trị hợp đồng liên danh hơn 19 tỉ đồng (Công ty Việt Á hơn 13,3 tỉ đồng và Công ty Hợp Nhất là hơn 5,7 tỉ đồng).

Trong quá trình thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng mua sắm thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao. Sau khi xử lý hợp đồng Công ty Hợp Nhất có hỗ trợ tiền hơn 358 triệu đồng cho bếp ăn của CDC để phục vụ công tác phòng, chống dịch (tại thời điểm hỗ trợ, bếp ăn của CDC còn hoạt động). Việc hỗ trợ được thực hiện bằng hình thức giao nhận tiền mặt giữa hai bên.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị thu hồi nộp vào tài khoản chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng với số tiền 358,1 triệu đồng.

Đồng thời, đề nghị Sở Y tế chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 nhà thầu, do mua bán trang thiết bị y tế khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định.

  • Điều tra 2 gói thầu y tế có dấu hiệu 'không bình đẳng' tại Lạng Sơn
  • Nhiều cán bộ ở Trà Vinh nộp lại 'quà' đã nhận của Việt Á
  • Nhật Hồ / Lao Động

    Nguồn: https://laodong.vn/y-te/soc-trang-de-nghi-cdc-nop-358-trieu-do-lien-danh-cua-viet-a-ho-tro-1044130.ldo