21

08/2017

Võ sĩ UFC không tin McGregor có thể đánh bại Mayweather

Võ sĩ UFC không tin McGregor có thể đánh bại Mayweather

Dù trái tim hướng về McGregor song lý trí mách bảo với Darren Till rằng Mayweather mới là người chiến thắng sau cuộc so găng vào ngày 26 tháng 8 tới đây.