Xuất hiện nhiều trong cuộc sống với nhiều cách gọi khác là những gì miêu tả đúng nhất về sự vật.

Sự vật là gì?

Theo tiếng Việt, sự vật là danh từ mang khái niệm bao quát. Sự vật có thể chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm, các đơn vị khác nhau… nhằm phản ánh lên tính chất, hình ảnh, mô phỏng cụ thể, chính xác chủ thể trông thấy một cách rõ nét, xác thực thông qua thực tế khách quan được sử dụng trong ngôn từ.

Ví dụ: Bút máy - sự vật này là đồ dùng sử dụng trong học tập và làm việc. Bút máy có rất nhiều kiểu và mẫu mã khác nhau phụ thuộc vào loại bút ta sử dụng và mục đích mỗi người để có nhu cầu sử dụng chọn lựa khác nhau.

Cách sử dụng sự vật khá đa dạng. Cùng một sự vật ta có nhiều cách nói và so sánh khác nhau.

Ví như: Ông mặt trời - đây là miêu tả đơn giản nhất sự vật ta nhìn thấy. Nhưng cùng là sự vật như vậy, ta gọi theo cách khác "như quả cầu lửa" ví như nhà văn Nguyễn tuân từng tả: "Ông mặt trời như lòng đỏ trứng gà". Có rất nhiều cách nói và sử dụng để ám chỉ một sự vật. Trong câu văn này ông mặt trời là từ chỉ sự vật. 

Sự vật là những thứ giản đơn ngay trong chính cuộc sống chúng ta. Tuy nhiên nếu để sự vật đứng yên mà không có tác động hành động bên ngoài và hoạt cảnh thì sự vật thực sự không có ý nghĩa.

Tại sao sự vật lại thường đi với hiện tượng? 

Khi nói đến ý nghĩa của từ "sự vật", người ta thường nghĩ ngay đến sự vật, hiện tượng hay nội dung khái niệm về sự vật, hiện tượng mà từ biểu thị. Nội dung khái niệm chính là sự phản ánh của sự vật, hiện tượng trong thực tế khách quan vào trong từ. 

Chẳng hạn từ "nhà" trong tiếng Việt vừa gợi ra cho ta "hình ảnh về những ngôi nhà" trong thực tế khách quan, vừa gợi lên nội dung khái niệm về một "công trình xây dựng có mái che, có tường vách, dùng làm nơi ở hay nơi làm việc". 

Như vậy, ở đây ngôi nhà sẽ là "sự vật" - "dùng làm nơi ở hay nơi làm việc" sẽ là hiện tượng. 

Bởi vậy mỗi "sự vật" đều có chứa bên trong nó những mặt đối lập và những mặt đối lập đó tạo nên mâu thuẫn, khi có mâu thuẫn giữa hai mặt đối lập thì phải tiến hành giải quyết mâu thuẫn - giải quyết mâu thuẫn xong thì các sự vật, hiện tượng mới ra đời.