25

10/2020

Thế Giới

Người chèo lái Samsung sau sự ra đi của chủ tịch Lee Kun-hee

Sự ra đi của Chủ tịch Lee Kun-hee xảy ra vào thời điểm phức tạp của Samsung. Con trai duy nhất của ông sẽ có vai trò...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN