06

08/2022

Quân sự

Máy bay ném bom B-58 Hustler: 'Chiến thần' với 19 kỷ lục thế giới

Với một loạt khả năng ấn tượng, 'chiến thần' B-58 đã đạt được 19 kỷ lục thế giới về tốc độ và độ cao,...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN