18

10/2022

Video HOT

Dự báo tác động của bão Nesat trên biển và đất liền

Bão số 6 (Nesat) đi theo hướng tây tây nam, sau đổi sang tây tây bắc và tiến vào vịnh Bắc Bộ ngày 20/10. Bão gây gió...

17

10/2022

Xã hội

Bão số 6 giật cấp 14 đang di chuyển nhanh hướng vào các tỉnh Trung bộ

Bão số 6 hiện mạnh cấp 12, giật cấp 14 đang di chuyển khá nhanh, hướng vào khu vực các tỉnh Trung bộ nước ta.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN