21

09/2022

Cộng đồng

Lén cho vợ dùng thuốc kích dục để tăng nhu cầu, chồng sốc nặng khi về nhà bất ngờ giữa đêm

Tưởng vợ bị giảm nhu cầu, người chồng đã lén cho thuốc vào đồ ăn, nào ngờ lại gây ra bi kịch.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN