10

05/2021

Giải trí

Bị bắt vì ho trong giờ làm việc

Trong một phiên xét xử, quan tòa hỏi bị cáo nguyên nhân vì sao bị bắt. Và nhận được câu trả lời đầy bất ngờ.

03

04/2021

Giải trí

Bị bắt vì ho trong giờ làm việc

Trong một phiên xét xử, quan tòa hỏi bị cáo vì sao bị bắt và lý do bất ngờ.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN