06

11/2020

Xã hội

Người dân được hưởng lợi gì khi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú?

Bộ Công an cho biết, việc quản lý theo hình thức số định danh cá nhân sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ,...

29

10/2018

Xã hội

Infographic: 6 cái lợi khi bỏ sổ hộ khẩu

Nếu bỏ sổ hộ khẩu giấy như Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa...

29

10/2018

Tỉnh thành

Bỏ hình thức quản lý dân cư theo sổ hộ khẩu: Thận trọng, có lộ trình cụ thể

Xung quanh việc xây dựng Dự án Luật Cư trú (sửa đổi), trong đó có phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng...

25

10/2018

Tỉnh thành

Nhiều bộ ngành ủng hộ việc bỏ sổ hộ khẩu

Bộ Ngoại giao khẳng định, 1 trong những chính sách mới nổi bật nhất của dự án Luật Cư trú (sửa đổi) là bãi bỏ...

17

10/2018

Xã hội

Bộ Công an thông tin về bỏ sổ hộ khẩu

Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công an, áp dụng số định danh cá nhân cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN