06

06/2023

Xã hội

Bộ trưởng Hầu A Lềnh nói điều trăn trở nhất khi lần đầu ngồi ghế nóng

Đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã nửa nhiệm kỳ, ông Hầu A Lềnh nói trăn trở của bản...