30

10/2018

Tỉnh thành

Công khai ngân sách có tiến bộ nhưng mức độ vẫn thấp

Mức độ công khai minh bạch ngân sách Việt Nam tuy là có tiến bộ nhưng còn thấp. So với các tiêu chuẩn công khai minh...

29

10/2018

Tỉnh thành

Chuyên gia nói gì về dự toán ngân sách nhà nước?

Tại buổi tọa đàm do Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP) tổ chức ngày 29/10, nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá cao việc...

29

10/2018

Tỉnh thành

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngân sách nhà nước

Theo đánh giá của nhiều Đại biểu Quốc hội, thời gian gần đây, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành ngân...

29

10/2018

Tỉnh thành

Đầu tư công trung hạn cho chương trình MTQG còn nhiều bất cập

Theo đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa), đầu tư công trung hạn cho chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo của Chính...

25

10/2018

Tỉnh thành

Chính sách cho đồng bào miền núi cần có tầm nhìn dài hạn, khả thi

Chiều 23/10, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện dự...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN