29

08/2019

Thế Giới

Phát hiện con cá kỳ lạ có 2 miệng xuất hiện tại hồ được đồn có 'thủy quái Champ'

Quái vật Champ được mô tả là giống với Nessie (con "quái vật" hồ Loch Ness).