05

12/2020

Kinh doanh

Một số thay đổi về cách tính thuế từ ngày 5/12

Nghị định 126/2020 chính thức có hiệu lực từ 5/12 quy định một loạt thay đổi trong cách tính thuế TNDN tạm nộp,...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN