25

12/2019

Giáo dục

Cả gan xưng 'anh' với giáo viên trong bài kiểm tra, học sinh nhận cái kết đắng

Mới đây, trong bài kiểm tra Văn có 1 câu hỏi: "Anh chị có đồng tình với ý kiến của tác giả... không? Vì sao?". Ngay...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN